Rekvizīti

SIA “Viking IP”
LV 40103207352
Limbažu iela 4 k-2 – 60, Rīga, LV-1005
AS SEB banka, UNLALV2X
LV81UNLA0050021400600

Kontaktinformācija

Tālr.: 26 775 888
info@gastroviking.lv
Biroja adrese: Senču iela 1, Rīga